torsdag 9 maj 2013

This goes out to all my self-loathing homies out there, peace y'all


Förutom det faktum att väl alla människor går igång på diagram, så fungerar ovanstående figur som förklaring till varför jag är så inaktiv.